Baneudvalg

Det overordnede ansvar for bane, udenomsarealer, værksted og maskinpark påhviler Baneudvalget.

Udvalget har ansvaret for:

  • vedligeholdelse og forbedring af eksisterende baneanlæg
  • vedligeholdelse og forbedring af alle udenomsarealer (indkørsel, P-plads, opholdsarealer, skel etc.)
  • vedligeholdelse af værksted, frokoststue og pumpehus
  • vedligeholdelse og indkøb af maskinpark