Byggeudvalg

 Det overordnede ansvar for klubbens bygninger påhviler Bygningsudvalget.

 Ansvarsområder

  • Ombygninger
  • Vedligeholdelse af bygninger
  • Kontakt til offentlige myndigheder vedr. bygninger etc.
  • Kontakt til arkitekt og ingeniør
  • Kontakt til håndværkere