Kommunikationsudvalg

 Hovedområderne for udvalget er at: 

  • tilrettelægge og gennemføre markedsføringstiltag for at sikre den løbende tilgang af nye medlemmer
  • arbejde for klubbens branding og image
  • understøtte relevant og god information internt og eksternt
  • samarbejde med øvrige udvalg, der har behov for kommunikation eller markedsføring
  • arbejde for at understøtte klubbens vision