Regel- og Handicapudvalg

Det overordnede ansvar for regler (kendskab og afgørelse) samt handicap påhviler Regel- og Handicapudvalget.

Udvalget har ansvaret for:

  • Kendskab til de til enhver tid gældende regler
  • Træffe afgørelser i forbindelse med regel-spørgsmål
  • Ajourføring samt offentliggørelse af medlemmernes handicap
  • Scorekort
  • Lokalregler, herunder midlertidige lokalregler samt offentliggørelse af disse
  • Banens rating (i samarbejde med baneudvalget)
  • Baneguide (i samarbejde med baneudvalget)