Sponsorudvalg

I Hornbæk Golfklub er indtægter fra sponsorering af klubbens faciliteter og aktiviteter et betydeligt bidrag til klubbens økonomi.

For at tiltrække og fastholde sponsorer er det sponsorudvalgets opgave at definere de sponsor-ydelser, der tilbydes, og som tilfører værdi til sponsorerne. Udvalget definerer det nærmere indhold og vilkår for de enkelte sponsorater til godkendelse i bestyrelsen f.eks.:

  • Hulsponsorater
  • Bænke
  • Holdsponsorater
  • Træningsarealer og bygninger
  • Matcher
  • Tavler, hjemmeside osv.
  • Hotel-partnere

 

Udvalgets medlemmer varetager den generelle kontakt til eksisterende sponsorer og iværksætter de fornødne aktiviteter for at tiltrække nye sponsorer. Specielle løsninger og behov vurderes i samarbejde med relevante udvalg og funktioner. Udvalget tilrettelægger i samarbejde med andre udvalg de besluttede sponsoraktiviteter.