Turneringsudvalg

Det overordnede ansvar for alle klubbens turneringer, samt deltagelse i DGU-arrangerede turneringer, påhviler Turneringsudvalget.

Udvalget har ansvaret for:

  • Planlægning af alle klubbens turneringer/matcher.
  • Udarbejdelse og opdatering af klubbens Turneringspropositioner
  • Udarbejdelse af turneringsprogram
  • Afvikling af alle turneringer i klubregi
  • Offentliggørelse af tilmeldingslister, startlister og resultatlister
  • Indkøb samt overrækkelse af præmier (evt. i samarbejde med sponsorudvalget og turneringssponsorer)
  • Overordnet ansvar for klubbens officielle ugentlige turneringer (Lochers Piger, Begynderturneringer, Juniorturneringer og Seniorturneringer)
  • Koordinering af klubbens deltagelse i Regionsturneringer.
  • Koordinering af klubbens deltagelse i DGU-turneringer.