Nyheder

Banen 2020-21

Vi startede sæson 2020 med Corona, ingen vidste hvordan sæsonen ville blive. I greenkeeperhuset skulle vi leve med restriktioner, mindst mulig social kontakt, ændret banepleje/baneopsætning.

Men heldigvis sluttede sæsonen over alt forventning med kæmpe succes, mange spillede runder og mange nye medlemmer.

Greenkeeper-teamet har haft travlt, banen har aldrig været brugt så meget som i år, de forskellige baneelementer blev naturligvis slidte og trængte til ekstra pleje.

På trods af at teamet sidder på maskinerne kl. 5,30, vil der forekomme travle dage med ventetid for både medarbejdere og spillere med tidlige starttider. Så fortsæt endelig med tålmodighed og gensidig respekt.

Der har været talt en del om plejen af banen, specielt optimering af bunkers og greens, nedenfor vil jeg beskrive baneelementerne hver for sig, noget af beskrivelsen kan godt forekomme lidt ”nørdet” 😊

Søer/vandløb/skov og fårefold:

Søer og vandløb bliver vedligeholdt, som sædvanlig med udtrækning af dunhammer, og skæring af siv.

Vores lille sø ved 7. green er ekstra beskyttet af naturbeskyttelsesloven og oprensning kræver tilladelse fra Helsingør kommune.

Vi har søgt kommunen om tilladelse til rydning af opvækst og fik en 3-årig dispensation, det eneste vi skal bevare, er de 2 krogede birketræer ved søkanten mod 8. fairway. Rydningen vil blive sat i gang denne vinter.

Vi har ikke de store rydningsprojekter, med hensyn til trægrupper, bortset fra et par risikotræer vi har stående på banen. Tørken har også taget livet af en del træer som vil blive fjernet.

Nede i folden er fårene glade, og har haft det godt hele sæsonen, fårene forlader folden som sædvanlig omkring 1. december og kommer tilbage nyklippede omkring 1. april.

Rough:

Både den uklippede og den klippede rough har visuelt kæmpe betydning for udformningen af et golfhul.

Set fra teestedet af adskiller roughen hullerne fra hinanden og belønner de lige slag, roughen er vigtig for naturen (flora og fauna), så vigtig at vi i Hornbæk Golfklub, har arealer som kun må klippes en gang årligt, hvis man opsamler afklippet og kører det væk fra arealet.

Men på trods af det, og kun på de arealer, hvor vi ikke har restriktioner, har baneudvalget besluttet at ændre en smule på den uklippede rough.

De berørte huller vil være hul 5-7-8-11 og hul 12, f.eks. på hul 12 er det området omring den første fairwaybunker.

160 arbejdstimer brugt i 2020.

Semirough:

Semirougen er den højde der er lidt højere end fairway, der er ikke besluttet ændringer af semiroughen i 2021, udover slitage fra 2020 som selvfølgelig skal reetableres.

500 arbejdstimer brugt i 2020.

Fairway:

Fairways har plejemæssigt været overset siden banen blev etableret, de seneste år har tørken og slitagen forringet græssammensætningen, og klubben har været nødt til at afsætte penge til forbedring.

Bestyrelsen satte 200.000 af til topdressing/eftersåning i 2020, idet denne proces er temmelig dyr, var man nødsaget til at koncentrerer sig om enkelte fairways.

Det har hjulpet betydeligt, og der er en klar forbedring, 13. fairway var i 2019 den dårligste vi havde, og på nuværende tidspunkt en af de flotteste😊

Fairway som er dresset i 2020: Starten af hul 1, 80% af hul 2, starten hul 5, 100% hul 13, 80% hul 16, lidt på hul 4-7-8-10 og hul 15. Vi har kørt over 500 tons ud i 2020.

Der er heldigvis sat penge af igen i 2021 så vi kan blive færdig med 4-7-8-10 og 15 hul.

720 arbejdstimer brugt i 2020.

Teesteder og forgreens:

Der er ingen planer om ændring af teesteder eller etablering af nye, vi er i efteråret blevet færdig med det nye Tee 45 på hul 13, teestedet åbner senest 1.maj 2021.

Tørken var hård ved de nye Tee 45 teesteder, som ikke har etableret vandingsanlæg. Når tørken indtræffer i marts og april som i år, når planten ikke i vækst, og bliver derfor ikke modstandsdygtig overfor slid, planten risikerer at gå ud.

Resten af sæsonen blev heldigvis rigtig fint blandet vejr, perfekt til græsvækst og spiring, så Tee 45 er fine igen.

Udover klipning/gødning og hånddressing har teestederne været luftet seks gange.

Forgreens har været flotte/tætte i år, ingen planer angående ændring.

Forgreens er dresset med 50 tons i år, udover klipning/gødning er forgreens luftet fem gange.

630 arbejdstimer brugt i 2020.

Bunkers:

Bunkers har aldrig været flottere end i denne sæson, og scorer også topkarakterer i ”Golfspilleren i centrum”. Optimering af bunkerplejen har gjort forskellen. Bunkerrivning har normalt været 2xugen med kantrivninger, denne sæson har vi revet bunkers 7xugen med enkelte undtagelser.

Visuelt betyder det en stor forskel, banen som helhed ser bare bedre ud med nyrevet bunkers.

Etablering af ukrudt er stort set ikke til stede når man kører en rive igennem sandet hver dag, og hvis man har en håndfuld småsten med ud af bunkeren hver dag, vil der naturligvis være færre sten i overfladen end hvis man gør det 2xugen.

Og ja, det koster lidt på benzinkontoen, men det er vist også det eneste minus.

600 arbejdstimer brugt i 2020.

Greens:

Greens, har ligesom bunkers, haft et højere niveau i denne sæson, spillerne har været meget tilfredse med både hastighed og boldrul, det høres på terrassen og vises tydeligt i ”Golfspilleren i Centrum”.

Optimering af greens i 2020, har medført en anden plejestrategi end tidligere, uden at gå på kompromis med sundhed og naturen. Det er jo sådan, at indenfor moderne greenkeeping, ændrer plejestrategierne sig ved hjælp af forskning, produkter som gødning/afspænding/topdress og græsfrø ændrer sig med lynets hast til det bedre, så den viden skal man selvfølge sætte sig ind i og benytte sig af. Forklaring kommer her:

Vi starter med tromling/rulning af greens, denne proces giver hastighed og forbedrer boldrullet, grunden til at man har holdt lidt igen med denne proces, var at man var overbevist om, at for meget tromling ville skade greens på grund af komprimering.

Det har så vist sig ved forskning de sidste 10-15år, at der faktisk ikke er noget man gør bedre for greens end at tromle dem, svampe/sygdomme og mos formindskes, hastighed og boldrul forbedres og greens bliver visuelt bare flottere, så det er bare med at komme derudaf😊

I Hornbæk kører vi med vibrations-/tromle led, som ikke komprimerer dybere i vækstlaget, men kun trykker i toppen, udover det vibrerer den sandet i overfladen, og da topdressen er sand med den rigtige kornkurve, er det ikke muligt at pakke sandet med denne proces. Men for at være helt sikre lufter/prikker vi greens ca. 8x i sæsonen, og så får vi også sat gang i omsætningen af dødt organisk materiale (filtlag,) som findes i overfladen af greens.

Udover at klubben har investeret i et nyt forbedret vibrations-/tromle sæt, har vi i 2020 optimeret rulningen fra 1-2 x ugen til 5 x ugen, det har givet synlig effekt.

Forskning og forædling hos græsproducenterne giver også hele tiden nye muligheder, sorterne bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor svampe/sygdomme og slid, samt nøjsomme med hensyn til vand/gødning. Med disse faktorer i spil, har vi i denne sæson klippet greens i en højde på 4,2mm, vi har før ligget på 4,5-5mm, dette tiltag giver selvfølgelig også lidt fart.

Vi laver greensanalyse på samtlige greens i april måned, her måler vi     rodlængder/filtlag/græssammensætning/ukrudtstryk og sygdomme. Denne analyse giver os et overblik og mulighed, for at ændre baneplejen, uden at gå på kompromis med tilstanden i greens. Analysen har vi lavet i 10 år.

Med dette værktøj kan jeg til april se om en klippehøjde på 4,2 mm har ændret tilstanden. Analysen skal altid udarbejdes på samme tidspunkt hver år, rodlængen kan f.eks. varierer i løbet af sæsonen, fra oktober til marts bruger planten kræfter på rodudvikling, resten af året bruges energien til at producerer bladmasse.

I løbet af sæsonen tilføres der gødning og kunstvanding, planten får serveret det hele fra overfladen, og har derfor ikke behov for at sætte rødderne dybt, men det er planten nødsaget til fra oktober til sæsonstart.

Greens har i år været ens og set visuelt bedre ud, det hænger helt sikkert sammen med at vi tilfører gødning hyppigere end før og i mindre mængder, vores tilførelse af afspændingsmiddel har klart gjort en forskel.

Afspændingsmiddel bruger vi for at bryde den barriere, der f.eks. findes i det døde organiske (filtlag) i toppen af greens. Fordele ved brug af afspænding:

Vand og næring har bedre mulighed for at komme til rodzonen, fremmer rodvækst.

Forbygger og bekæmper tørkepletter.

Vandingseffektiviteten maksimeres.

Greenoverfladen holdes mindre fugtig.

Vand og luftbalancen forbedres.

Forskning med afspænding, har de sidste par år vist gode resultater, og vi har i Hornbæk Golfklub oplevet mindre slitage/tørkepletter, mørke skygger i greenoverfladen (anaerobe forhold) er formindsket, kraftig nedbør ligger ikke så længe på greenoverfladen og greens virker ensartet.

Vi tilfører årligt 100 liter, for bare 10år siden tilførte vi 20 liter og for 15-20år siden 0.

Oktober og november har vi brugt en del tid på at vinterforberede greens.

1700 arbejdstimer brugt i 2020.

 

Tak for en god sæson.

Søren Petersen
Chefgreenkeeper

 

 

Læs mere

Hole in One

Mandag den 23. november lavede Birgitte Stub Michelsen et flot Hole in One på Lærkeagers 9. hul

Tillykke til Birgitte, som har fået tre bolde med Hole in One logo.

Læs mere

Klubsekretær søges til Hornbæk Golfklub

Har du lyst til arbejde i en af Nordsjællands smukkest beliggende golfklubber? Kan du se dig selv servicere medlemmer og gæster, løse administrative og kreative opgaver? Har du det godt med at arbejde selvstændigt og struktureret samtidig med at du naturligt indgår i et stærkt team af hjælpsomme kollegaer i både shop, sekretariat og restaurant? Så er det måske dig vi skal bruge fra 1.2.2021.

Vi søger vi en klubsekretær ca. 32 timer/uge. Det er en klar fordel, at du har generelt kendskab til og interesse for golf og er indstillet på en fleksibel arbejdstid – også fordelt over kalenderåret.

Vi forventer, at vores kommende klubsekretær

 • har kendskab til golfens verden – som spiller eller i drift af golfklub – og kender booking- systemet GolfBox
 • måske har kendskab til / erfaring med E-conomics, herunder bogføring
 • kan acceptere at arbejdet i golfklubben er sæsonbetonet og kræver fleksibilitet, især fra marts til oktober
 • er udadvendt og kan lide at servicere medlemmer/gæster
 • har overblik når der er mange bolde i luften
 • har et godt skriftligt sprog og sans for formidling via nyhedsbreve, klubbens hjemmeside og sociale medier
 • er udadvendt og kan lide at servicere medlemmer og gæster, så de går fra klubben med en god oplevelse – også selvom der til tider er mange bolde i luften
 • har en naturlig interesse i klubben, klublivet og dets medlemmer
 • er yderst fleksibel og ved at en del af timerne ligger i højsæson og i weekenderne

Dine daglige opgaver bliver blandt andet

 • at bistå klubbens manager i den daglige drift af Hornbæk Golfklub
 • oprette kurser og forløbstræning i GolfBox
 • hjælpe klubbens udvalg med administrative opgaver
 • at servicere klubbens medlemmer og gæster i golfreceptionen
 • betjene kunder i Golfshoppen som er integreret med Golfreceptionen
 • besvarelse af henvendelser fra medlemmer og gæster på mail, tlf. og ved fysisk fremmøde
 • være behjælpelig ved afvikling af større arrangementer

Vi tilbyder blandt meget andet

 • en god arbejdsplads med frihed under ansvar med reference til klubbens manager
 • en stilling med varierede arbejdstider i forhold til sæson og mulighed for ugentlig fridag
 • løn efter kvalifikationer

Om Hornbæk Golfklub Hornbæk

Golfklub indviede 18-hullers-banen i 2000. Hornbæk Golfbane er designet af banearkitekt Rolf-Henning Jensen.

Banen er beliggende i Kongernes Nordsjælland, hvor den varierede natur gav gode jagtmuligheder for de gamle konger. I dag jagter golfspillere på alle niveauer den gode score, på en afvekslende bane, hvor der både er åbne vidder og tætte huller med skov og vand.

Hornbæk Golfklub råder over alle faciliteter i en moderne golfklub, ikke mindst en udfordrende og særdeles velholdt bane fordelt over 18 huller samt Lærkeager, vores 9-hullers bane. De mange frivillige og de kompetente medarbejdere udgør grundstammen i klubbens drift.

Klubben har en sund økonomi og har haft god medlemstilgang i 2020 og har pt. 1300 aktive medlemmer.

Klubben er medlem af Kongegolfsamarbejdet.

Vi tilbyder

En god løn efter forhandling, pensionsordning, sundhedsforsikring og et godt arbejdsmiljø.

Praktiske oplysninger

Forventet tiltrædelse 1. februar 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte kommende klubmanager Peter Juul Hansen på 91898975.

Din ansøgning og CV sendes pr mail til pjh@hbgk.dk . Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i emnefeltet anføres ”Klubsekretær”, xx (eget navn) Der modtages ikke ansøgning via post. Ansøgningen skal bestå af ansøgning med evt. referencenavne samt CV. Der skal ikke vedhæftes yderligere dokumenter. Der tages kun kontakt til referencer efter forudgående aftale med ansøger, og alle ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt. Ansøgningerne vurderes løbende med seneste ansøgningsfrist d. 10. december 2020 kl. 12.00.

Læs mere

Ny Klubmanager

Bestyrelsen har ansat Peter Juul Hansen som ny Klubmanager fra 1. januar 2021, hvor han er valgt blandt et meget stærkt ansøgerfelt.

Der vil blive lejlighed til at møde Peter på generalforsamlingen, hvor vi også tager en Coronaramt afsked med Hans Henrik og Heidi.

Vi må desværre ikke afholde en afskedsreception, men kom og sig farvel og tak til dem begge på generalforsamlingen.

Peter har en stærk faglig profil, en vindende personlighed og bærer samtidig på et stort foreningshjerte.

Nedenfor kan du læse Peters introduktion til sig selv. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde fremover.
Bestyrelsen

Lad mig starte med at sige, at jeg glæder mig utrolig meget til at tiltræde stillingen som Klub Manager pr. 1 januar 2021 og møde alle jer medlemmer og blive en del af klubben.

De rene fakta om mig fortæller, at jeg er blevet 46 år og har gennem store dele af min karriere arbejdet som Salgs-og Marketingdirektør i virksomheder som Strålfors/PostNord, Rosendahls og Scan Office.

Jeg har ligeledes været formand for sponsorudvalget på Ledreborg Palace Golf, hvor jeg de seneste10 år har været medlem. I mit professionelle virke har jeg arrangeret talrige store Company Days for kunde og samarbejdspartnere.

Golf har været en stor del af mit liv de seneste 20 år og jeg har en kæmpe passion for spillet i alle dets facetter og er ligeledes yderst produkt interesseret og tester ofte en del udstyr i løbet af et år.

Privat er jeg gift med Lisbeth, som også spiller golf og vi har begge 2 børn i alderen fra 19-24 år fra tidligere, hvoraf kun den ”mindste” på 19 fortsat bor hjemme.

Når vi rejser er golf næsten altid på programmet og vi har oplevet mange dejlige baner i ind-og udland gennem mange år.

Vi har netop bygget sommerhus i Dronningmølle, hvor vi bruger al den tid det overhovedet er muligt.

Jeg glæder mig rigtig meget til sammen med bestyrelse, medarbejdere og medlemmer at fortsætte den gode udvikling i Hornbæk Golfklub og til at lære alle at kende.

På godt gensyn i det nye år.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 26. november 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes som planlagt i Hornbæk Hallen den 26. november 2020 kl. 19.

Vi følger alle Corona-retningslinjer for forsamlinger op til 500 personer, og det betyder blandt andet at borde og stole vil være opstillet så alle ser den samme vej, og der vil være mindst en meter mellem stolene.

Der skal bæres mundbind fra du går ind i hallen til du forlader den igen. Når du sidder på din plads, er det tilladt at tage mundbindet af.

Du finder indkaldelse og årsrapport på Bestyrelsens side HER.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs mere

Hornbæk Golfklub søger sæsonansat klubpro i 2021

Hornbæk Golfklub søger en udadvendt klubpro, der evner at fastholde fokus på service, professionalitet og synlighed overfor medlemmerne.

Du skal sammen med vores nuværende pro sørge for, at der er en bred vifte af både individuelle og gruppetilbud til medlemmerne samt udvikle kreativ træning til både elite og juniorer. 

Hornbæk Golfklub har opstartsforløb for nye golfere, hvor klubbens trænere og frivillige mentorer samarbejder aktivt for at få dem i gang på den store bane hurtigt.

Klubbens proer står for fitting i samarbejde med Landstrøm Golfshop, som har en afdeling i Hornbæk Golfklub. Der kan forekomme kundevendt arbejde i Golfreceptionen som er en del af Shoppen.

Der er tale om et spændende og udfordrende job, der kræver en stor grad af selvstændighed. Klubproen refererer til klubmanageren.  

De primære ansvarsområder

 • Planlægning og programlægning af juniortræning
 • Juniortræning
 • Individuel træning
 • Gruppetræning af medlemmer
 • Træning af nygolfere på LG4U
 • Kurser for mentorer og frivillige hjælpetrænere
 • Fitting i samarbejde med Landstrøm Golfshop
 • Specialkurser i samarbejde med klubpro

Din faglige baggrund og personlige kompetencer

 • PGA-uddannelse er et krav for ansættelse.
 • Vi forventer at du har erfaring som protræner og erfaring med Trackman
 • Du har erfaring med juniortræning og er kreativ, tålmodig og pædagogisk i din tilgang
 • Det er en fordel hvis du har gennemgået kurser i juniortræning
 • Du har fokus på at klubben både er en forening og en forretning med mange interessenter
 • Du skal kunne trives med, at arbejdet i en golfklub er sæsonbetonet og kræver fleksibilitet og stor arbejdsbyrde. Der er tale om arbejde både i weekender og aftentimer.
 • Du er pålidelig og mødestabil
 • Du skal arbejde i en klub med mange medlemmer og mange frivillige. Derfor kan en åben, smilende, ekstrovert og pragmatisk holdning være et gode.

Hornbæk Golfklub

 • Hornbæk Golfklub indviede 18-hullers-banen i 2000. Hornbæk Golfbane er designet af banearkitekt Rolf-Henning Jensen. 
 • Banen er beliggende i Kongernes Nordsjælland, hvor den varierede natur gav gode jagtmuligheder for de gamle konger. I dag jagter golfspillere på alle niveauer den gode score, på en afvekslende bane, hvor der både er åbne vidder og tætte huller med skov og vand.

Hornbæk Golfklub råder over alle faciliteter i en moderne golfklub, ikke mindst en udfordrende og særdeles velholdt bane fordelt over 18 huller samt Lærkeager, vores 9-hullers bane. Driving range, puttinggreen og indspils område er beliggende lige rundt om klubhuset.
De mange frivillige og de kompetente medarbejdere udgør grundstammen i klubbens drift.

Klubben har en sund økonomi og har haft god medlemstilgang i 2020 og har pt. 1300 aktive medlemmer, heraf ca. 60 aktive juniorer.

Vores Eliteafdeling er vokset de senere år og vi har et damehold i 1 division og et herrehold i 3 division. Vi vil i 2021 prioritere elitearbejdet yderligere.

Klubben er medlem af Kongegolfsamarbejdet.

Vi tilbyder

Sæsonansættelse fra 1.4 – 30.9 som funktionær med god løn efter kvalifikationer og et godt arbejdsmiljø. Fortsat ansættelse fra 2022 drøftes ifm. sæsonafslutning.

Praktiske oplysninger

Forventet tiltrædelse 1.4.2021. Der vil ifm. ansættelsen blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte bestyrelsesmedlem Karsten Glahn, 21797210

Efter aftale vil der være mulighed for at indhente supplerende oplysninger hos pro Ulrik Marcher.

Din ansøgning og CV sendes pr mail til karsten@glahn.dk. Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i emnefeltet anføres ”Klubpro”, xx (eget navn) Der modtages ikke ansøgning via post. Ansøgningen skal bestå af ansøgning med evt. referencenavne samt CV. Der skal ikke vedhæftes yderligere dokumenter. Der tages kun kontakt til referencer efter forudgående aftale med ansøger, og alle ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt.

Ansøgningerne vurderes løbende med seneste ansøgningsfrist d. 30. november 2020 kl. 12.00

 

Læs mere

Facebook opslag

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

En vild uge med alt lige fra turkise til orange dage er igang. Vi holder os dog til den ene dag - nemlig BLACK FRIDAY, på FREDAG.
Vi har samlet dagens gode tilbud i shoppen i Helsingør og håber mange af Jer har lyst at kigge forbi. Claus og Dorthe er klar til en god handel, se blot nogle af tilbuddene her nedenfor.En vild uge med alt lige fra turkise til orange dage er igang. Vi holder os dog til den ene dag - nemlig BLACK FRIDAY, på FREDAG.

Vi har samlet dagens gode tilbud i shoppen i Helsingør og håber mange af Jer har lyst at kigge forbi. Claus og Dorthe er klar til en god handel, se blot nogle af tilbuddene her nedenfor.
... See MoreSee Less

En vild uge med alt lige fra turkise til orange dage er igang. Vi holder os dog til den ene dag - nemlig BLACK FRIDAY, på FREDAG.
Vi har samlet dagens gode tilbud i shoppen i Helsingør og håber mange af Jer har lyst at kigge forbi. Claus og Dorthe er klar til en god handel, se blot nogle af tilbuddene her nedenfor.

Vi søger en Klubsekretær - læs stillingsopslaget på vores hjemmeside.
hbgk.dk/klubsekretaer-soeges-til-hornbaek-golfklub/
... See MoreSee Less

Vi søger en Klubsekretær - læs stillingsopslaget på vores hjemmeside.
https://hbgk.dk/klubsekretaer-soeges-til-hornbaek-golfklub/

Vi søger en klubpro der kan tiltræde i foråret 2021, som sammen med vores nuværende, kan give medlemmerne flere muligheder. Du kan se annoncen på linket herunder.

www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Stillingsopslag%20Pro%20-%202021.pdf
... See MoreSee Less

Vi søger en klubpro der kan tiltræde i foråret 2021, som sammen med vores nuværende, kan give medlemmerne flere muligheder. Du kan se annoncen på linket herunder.

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Stillingsopslag%20Pro%20-%202021.pdf
Indlæs flere