Nyheder

Banen 2020-21

Vi startede sæson 2020 med Corona, ingen vidste hvordan sæsonen ville blive. I greenkeeperhuset skulle vi leve med restriktioner, mindst mulig social kontakt, ændret banepleje/baneopsætning.

Men heldigvis sluttede sæsonen over alt forventning med kæmpe succes, mange spillede runder og mange nye medlemmer.

Greenkeeper-teamet har haft travlt, banen har aldrig været brugt så meget som i år, de forskellige baneelementer blev naturligvis slidte og trængte til ekstra pleje.

På trods af at teamet sidder på maskinerne kl. 5,30, vil der forekomme travle dage med ventetid for både medarbejdere og spillere med tidlige starttider. Så fortsæt endelig med tålmodighed og gensidig respekt.

Der har været talt en del om plejen af banen, specielt optimering af bunkers og greens, nedenfor vil jeg beskrive baneelementerne hver for sig, noget af beskrivelsen kan godt forekomme lidt ”nørdet” 😊

Søer/vandløb/skov og fårefold:

Søer og vandløb bliver vedligeholdt, som sædvanlig med udtrækning af dunhammer, og skæring af siv.

Vores lille sø ved 7. green er ekstra beskyttet af naturbeskyttelsesloven og oprensning kræver tilladelse fra Helsingør kommune.

Vi har søgt kommunen om tilladelse til rydning af opvækst og fik en 3-årig dispensation, det eneste vi skal bevare, er de 2 krogede birketræer ved søkanten mod 8. fairway. Rydningen vil blive sat i gang denne vinter.

Vi har ikke de store rydningsprojekter, med hensyn til trægrupper, bortset fra et par risikotræer vi har stående på banen. Tørken har også taget livet af en del træer som vil blive fjernet.

Nede i folden er fårene glade, og har haft det godt hele sæsonen, fårene forlader folden som sædvanlig omkring 1. december og kommer tilbage nyklippede omkring 1. april.

Rough:

Både den uklippede og den klippede rough har visuelt kæmpe betydning for udformningen af et golfhul.

Set fra teestedet af adskiller roughen hullerne fra hinanden og belønner de lige slag, roughen er vigtig for naturen (flora og fauna), så vigtig at vi i Hornbæk Golfklub, har arealer som kun må klippes en gang årligt, hvis man opsamler afklippet og kører det væk fra arealet.

Men på trods af det, og kun på de arealer, hvor vi ikke har restriktioner, har baneudvalget besluttet at ændre en smule på den uklippede rough.

De berørte huller vil være hul 5-7-8-11 og hul 12, f.eks. på hul 12 er det området omring den første fairwaybunker.

160 arbejdstimer brugt i 2020.

Semirough:

Semirougen er den højde der er lidt højere end fairway, der er ikke besluttet ændringer af semiroughen i 2021, udover slitage fra 2020 som selvfølgelig skal reetableres.

500 arbejdstimer brugt i 2020.

Fairway:

Fairways har plejemæssigt været overset siden banen blev etableret, de seneste år har tørken og slitagen forringet græssammensætningen, og klubben har været nødt til at afsætte penge til forbedring.

Bestyrelsen satte 200.000 af til topdressing/eftersåning i 2020, idet denne proces er temmelig dyr, var man nødsaget til at koncentrerer sig om enkelte fairways.

Det har hjulpet betydeligt, og der er en klar forbedring, 13. fairway var i 2019 den dårligste vi havde, og på nuværende tidspunkt en af de flotteste😊

Fairway som er dresset i 2020: Starten af hul 1, 80% af hul 2, starten hul 5, 100% hul 13, 80% hul 16, lidt på hul 4-7-8-10 og hul 15. Vi har kørt over 500 tons ud i 2020.

Der er heldigvis sat penge af igen i 2021 så vi kan blive færdig med 4-7-8-10 og 15 hul.

720 arbejdstimer brugt i 2020.

Teesteder og forgreens:

Der er ingen planer om ændring af teesteder eller etablering af nye, vi er i efteråret blevet færdig med det nye Tee 45 på hul 13, teestedet åbner senest 1.maj 2021.

Tørken var hård ved de nye Tee 45 teesteder, som ikke har etableret vandingsanlæg. Når tørken indtræffer i marts og april som i år, når planten ikke i vækst, og bliver derfor ikke modstandsdygtig overfor slid, planten risikerer at gå ud.

Resten af sæsonen blev heldigvis rigtig fint blandet vejr, perfekt til græsvækst og spiring, så Tee 45 er fine igen.

Udover klipning/gødning og hånddressing har teestederne været luftet seks gange.

Forgreens har været flotte/tætte i år, ingen planer angående ændring.

Forgreens er dresset med 50 tons i år, udover klipning/gødning er forgreens luftet fem gange.

630 arbejdstimer brugt i 2020.

Bunkers:

Bunkers har aldrig været flottere end i denne sæson, og scorer også topkarakterer i ”Golfspilleren i centrum”. Optimering af bunkerplejen har gjort forskellen. Bunkerrivning har normalt været 2xugen med kantrivninger, denne sæson har vi revet bunkers 7xugen med enkelte undtagelser.

Visuelt betyder det en stor forskel, banen som helhed ser bare bedre ud med nyrevet bunkers.

Etablering af ukrudt er stort set ikke til stede når man kører en rive igennem sandet hver dag, og hvis man har en håndfuld småsten med ud af bunkeren hver dag, vil der naturligvis være færre sten i overfladen end hvis man gør det 2xugen.

Og ja, det koster lidt på benzinkontoen, men det er vist også det eneste minus.

600 arbejdstimer brugt i 2020.

Greens:

Greens, har ligesom bunkers, haft et højere niveau i denne sæson, spillerne har været meget tilfredse med både hastighed og boldrul, det høres på terrassen og vises tydeligt i ”Golfspilleren i Centrum”.

Optimering af greens i 2020, har medført en anden plejestrategi end tidligere, uden at gå på kompromis med sundhed og naturen. Det er jo sådan, at indenfor moderne greenkeeping, ændrer plejestrategierne sig ved hjælp af forskning, produkter som gødning/afspænding/topdress og græsfrø ændrer sig med lynets hast til det bedre, så den viden skal man selvfølge sætte sig ind i og benytte sig af. Forklaring kommer her:

Vi starter med tromling/rulning af greens, denne proces giver hastighed og forbedrer boldrullet, grunden til at man har holdt lidt igen med denne proces, var at man var overbevist om, at for meget tromling ville skade greens på grund af komprimering.

Det har så vist sig ved forskning de sidste 10-15år, at der faktisk ikke er noget man gør bedre for greens end at tromle dem, svampe/sygdomme og mos formindskes, hastighed og boldrul forbedres og greens bliver visuelt bare flottere, så det er bare med at komme derudaf😊

I Hornbæk kører vi med vibrations-/tromle led, som ikke komprimerer dybere i vækstlaget, men kun trykker i toppen, udover det vibrerer den sandet i overfladen, og da topdressen er sand med den rigtige kornkurve, er det ikke muligt at pakke sandet med denne proces. Men for at være helt sikre lufter/prikker vi greens ca. 8x i sæsonen, og så får vi også sat gang i omsætningen af dødt organisk materiale (filtlag,) som findes i overfladen af greens.

Udover at klubben har investeret i et nyt forbedret vibrations-/tromle sæt, har vi i 2020 optimeret rulningen fra 1-2 x ugen til 5 x ugen, det har givet synlig effekt.

Forskning og forædling hos græsproducenterne giver også hele tiden nye muligheder, sorterne bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor svampe/sygdomme og slid, samt nøjsomme med hensyn til vand/gødning. Med disse faktorer i spil, har vi i denne sæson klippet greens i en højde på 4,2mm, vi har før ligget på 4,5-5mm, dette tiltag giver selvfølgelig også lidt fart.

Vi laver greensanalyse på samtlige greens i april måned, her måler vi     rodlængder/filtlag/græssammensætning/ukrudtstryk og sygdomme. Denne analyse giver os et overblik og mulighed, for at ændre baneplejen, uden at gå på kompromis med tilstanden i greens. Analysen har vi lavet i 10 år.

Med dette værktøj kan jeg til april se om en klippehøjde på 4,2 mm har ændret tilstanden. Analysen skal altid udarbejdes på samme tidspunkt hver år, rodlængen kan f.eks. varierer i løbet af sæsonen, fra oktober til marts bruger planten kræfter på rodudvikling, resten af året bruges energien til at producerer bladmasse.

I løbet af sæsonen tilføres der gødning og kunstvanding, planten får serveret det hele fra overfladen, og har derfor ikke behov for at sætte rødderne dybt, men det er planten nødsaget til fra oktober til sæsonstart.

Greens har i år været ens og set visuelt bedre ud, det hænger helt sikkert sammen med at vi tilfører gødning hyppigere end før og i mindre mængder, vores tilførelse af afspændingsmiddel har klart gjort en forskel.

Afspændingsmiddel bruger vi for at bryde den barriere, der f.eks. findes i det døde organiske (filtlag) i toppen af greens. Fordele ved brug af afspænding:

Vand og næring har bedre mulighed for at komme til rodzonen, fremmer rodvækst.

Forbygger og bekæmper tørkepletter.

Vandingseffektiviteten maksimeres.

Greenoverfladen holdes mindre fugtig.

Vand og luftbalancen forbedres.

Forskning med afspænding, har de sidste par år vist gode resultater, og vi har i Hornbæk Golfklub oplevet mindre slitage/tørkepletter, mørke skygger i greenoverfladen (anaerobe forhold) er formindsket, kraftig nedbør ligger ikke så længe på greenoverfladen og greens virker ensartet.

Vi tilfører årligt 100 liter, for bare 10år siden tilførte vi 20 liter og for 15-20år siden 0.

Oktober og november har vi brugt en del tid på at vinterforberede greens.

1700 arbejdstimer brugt i 2020.

 

Tak for en god sæson.

Søren Petersen
Chefgreenkeeper

 

 

Læs mere

Hole in One

Mandag den 23. november lavede Birgitte Stub Michelsen et flot Hole in One på Lærkeagers 9. hul

Tillykke til Birgitte, som har fået tre bolde med Hole in One logo.

Læs mere

Ny Klubmanager

Bestyrelsen har ansat Peter Juul Hansen som ny Klubmanager fra 1. januar 2021, hvor han er valgt blandt et meget stærkt ansøgerfelt.

Der vil blive lejlighed til at møde Peter på generalforsamlingen, hvor vi også tager en Coronaramt afsked med Hans Henrik og Heidi.

Vi må desværre ikke afholde en afskedsreception, men kom og sig farvel og tak til dem begge på generalforsamlingen.

Peter har en stærk faglig profil, en vindende personlighed og bærer samtidig på et stort foreningshjerte.

Nedenfor kan du læse Peters introduktion til sig selv. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde fremover.
Bestyrelsen

Lad mig starte med at sige, at jeg glæder mig utrolig meget til at tiltræde stillingen som Klub Manager pr. 1 januar 2021 og møde alle jer medlemmer og blive en del af klubben.

De rene fakta om mig fortæller, at jeg er blevet 46 år og har gennem store dele af min karriere arbejdet som Salgs-og Marketingdirektør i virksomheder som Strålfors/PostNord, Rosendahls og Scan Office.

Jeg har ligeledes været formand for sponsorudvalget på Ledreborg Palace Golf, hvor jeg de seneste10 år har været medlem. I mit professionelle virke har jeg arrangeret talrige store Company Days for kunde og samarbejdspartnere.

Golf har været en stor del af mit liv de seneste 20 år og jeg har en kæmpe passion for spillet i alle dets facetter og er ligeledes yderst produkt interesseret og tester ofte en del udstyr i løbet af et år.

Privat er jeg gift med Lisbeth, som også spiller golf og vi har begge 2 børn i alderen fra 19-24 år fra tidligere, hvoraf kun den ”mindste” på 19 fortsat bor hjemme.

Når vi rejser er golf næsten altid på programmet og vi har oplevet mange dejlige baner i ind-og udland gennem mange år.

Vi har netop bygget sommerhus i Dronningmølle, hvor vi bruger al den tid det overhovedet er muligt.

Jeg glæder mig rigtig meget til sammen med bestyrelse, medarbejdere og medlemmer at fortsætte den gode udvikling i Hornbæk Golfklub og til at lære alle at kende.

På godt gensyn i det nye år.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 26. november 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes som planlagt i Hornbæk Hallen den 26. november 2020 kl. 19.

Vi følger alle Corona-retningslinjer for forsamlinger op til 500 personer, og det betyder blandt andet at borde og stole vil være opstillet så alle ser den samme vej, og der vil være mindst en meter mellem stolene.

Der skal bæres mundbind fra du går ind i hallen til du forlader den igen. Når du sidder på din plads, er det tilladt at tage mundbindet af.

Du finder indkaldelse og årsrapport på Bestyrelsens side HER.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs mere

Renseplads med trillebør

Rensepladsen har været hårdt presset af snavs her i efteråret.

Efter en god idé fra Facilityudvalget er der nu opstillet en trillebør, kost og skovl, så du har mulighed for at feje sammen og skovle det op i trillebøren.

Greenkeeperne har gjort pladsen ren i dag og vil fremover vil tømme trillebøren.

Læs mere

Facebook opslag

SLUTSPURT I SHOPPEN! ⚠️⚠️⚠️

Store besparelser på stort set alt i shoppen - så kom forbi til et super tilbud!

Del og like!
... See MoreSee Less

SLUTSPURT I SHOPPEN! ⚠️⚠️⚠️

Store besparelser på stort set alt i shoppen - så kom forbi til et super tilbud! 

Del og like!

Kom og støt vores bedste Herrehold på lørdag, når de spiller oprykningskamp i Danmarksturneringen! 🏆
Modstanderen er Hørsholm, og matchen spilles på Gilleleje med første start klokken 11.30! 🇩🇰⛳️🏌🏼‍♂️
Spillerne der skal sikre oprykningen er Anton D. Nielsen, Lucas N. Kristensen, Frederik Dyngbo, Sebastian Rulis, Marius D. Raaby, Carl Fredsted og Emil K. Koefoed. Ulrik er med som Holdkaptajn, og vi ved allerede at der kommer en del Hornbækmedlemmer ud og kigger.
Ses vi? 🤞🏻
... See MoreSee Less

Kære medlemmer og gæster,

Sander og hans team kan nu se vejret skifte, og derfor er det tid til at ændre en smule i menukortet. Der vil blive et større fokus på Dagens Ret, og Bistro 19 vil opdatere dagligt på deres Instagramkonto hvad Dagens Ret er. Derudover vil der være fokus på "varmere" og tungere retter, der passer godt ind i efterårssæsonen.

Se nærmere på kortet her; bistro19.hbgk.dk/menukort

Husk at der også er mulighed for Take-Away 🙂

Med venlig hilsen,
Bistro 19
... See MoreSee Less

Kære medlemmer og gæster, 

Sander og hans team kan nu se vejret skifte, og derfor er det tid til at ændre en smule i menukortet. Der vil blive et større fokus på Dagens Ret, og Bistro 19 vil opdatere dagligt på deres Instagramkonto hvad Dagens Ret er. Derudover vil der være fokus på varmere og tungere retter, der passer godt ind i efterårssæsonen. 

Se nærmere på kortet her;  https://bistro19.hbgk.dk/menukort 

Husk at der også er mulighed for Take-Away :) 

Med venlig hilsen,
Bistro 19
Indlæs flere